เกาหลีใต้สั่งปลดทหารข้ามเพศรายแรกอ้างเหตุพิการ

ทหารข้ามเพศรายแรกของเกาหลีใต้ถูกปลดประจำการ หลังผ่าตัดแปลงเพศปีที่แล้วและกองทัพพิจารณาว่า การสูญเสียอวัยวะเพศชายเข้าข่ายพิการทางร่างกาย ทำให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทหาร แต่ กสม. เกาหลีใต้ชี้ กองทัพเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ บยอนฮีซู ทหารข้ามเพศคนแรกของกองทัพเกาหลีใต้ถูกสั่งปลดประจำการ

โดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ระบุว่า คำสั่งจะมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.เป็นต้นไป เนื่องจากผลตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลทหารระบุว่า บยอนสูญเสียอวัยวะเพศชายในการผ่าตัดแปลงเพศ เข้าข่ายเป็นความพิการ ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่กองทัพใช้พิจารณาปลดทหาร และกรณีที่ความพิการไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่จะทำให้บุคลากรดังกล่าว “ขาดคุณสมบัติ” ในการรับใช้กองทัพคำสั่งดังกล่าวสร้างความผิดหวังให้แก่บยอนฮีซู ซึ่งยืนยันว่า เธอเป็นทหารคนหนึ่งของสาธารณรัฐเกาหลี และการเป็นทหารคือหนึ่งในความฝันวัยเด็กของเธอ แต่เธอต้องทรมานจากอาการซึมเศร้าเพราะอัตลักษณ์ทางเพศของตัวเองขัดแย้งกับเพศสภาพ จนนำไปสู่การผ่าตัดแปลงเพศในที่สุด ขอให้มองข้ามอัตลักษณ์ทางเพศของฉันไป ฉันต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าฉันสามารถเป็นทหารที่ดีสุดคนหนึ่งที่จะปกป้องประเทศชาติได้ โปรดให้โอกาสนั้นแก่ฉันด้วย บยอนฮีซู กล่าว พร้อมขอร้องให้กองทัพพิจารณาคุณสมบัติของเธอในฐานะทหารหญิงคนหนึ่ง