รายละเอียดของการทำงานของเซลล์

ความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับเซลล์และเนื้อเยื่อของมนุษย์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นเซลล์มีอยู่ในสภาวะชั่วคราวสถานะไดนามิกและการทำความเข้าใจเซลล์เป็นพื้นฐานในการถอดรหัสโรคและค้นหาวิธีรักษา เทคนิคคลาสสิกที่ใช้ในห้องแล็บเพื่อศึกษาชนิดของเซลล์ต้องเผชิญกับข้อจำกัด และไม่ได้เปิดใช้งานโปรไฟล์ที่ละเอียดอย่างละเอียดของการทำงานของเซลล์

เพื่อเอาชนะอุปสรรคนี้กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์แห่งชาติเพื่อการวิเคราะห์จีโนม ทฤษฎีกราฟเชิงคณิตศาสตร์เพื่อสรุปเครือข่ายกฎระเบียบระดับโลกจากอวัยวะที่มีสุขภาพและพยาธิสภาพเช่นเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากโรคเบาหวานหรือโรคอัลไซเมอร์ นักวิจัยสามารถระบุยีนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะและโปรแกรมควบคุมที่อาจเกิดโรคได้ เครื่องมือถอดเสียงแบบเซลล์เดียวที่เราเคยพัฒนาก่อนหน้านี้มีประโยชน์อย่างมากในการค้นพบเซลล์ชนิดที่ไม่รู้จัก เครื่องมือเหล่านั้นช่วยให้เราสามารถอธิบายชนิดและชนิดย่อยของเซลล์ใหม่ด้วยบทบาททางชีววิทยาที่เป็นเอกลักษณ์และความสัมพันธ์แบบลำดับชั้น